homepage gallery

Homepage Gallery

Vroege Vogels Gallery

Oplevering:
maart 2009

Foto gallery voor de website van Vroege Vogels, het natuur en milieu programma van de Vara. Op de site kunnen bezoekers kunnen hun eigen natuurfoto's uploaden. De ingestuurde foto's worden bovendien gebruikt voor Natuur in Beeld, de dagelijkse foto-nieuwsbrief van Vroege Vogels.

Mijn bijdrage

Voor deze gallery heb ik gezorgd voor het Interactie Ontwerp, de vormgeving en het html/css prototype. Bij het Interactie Ontwerp heb ik veel aandacht besteed aan het leiden van de bezoeker door de applicatie, door op ieder moment logische vervolgacties aan te bieden. In de eerste twee maanden na oplevering werden ruim 3.000 foto's toegevoegd.

bijdrage: interactie ontwerp, vormgeving, html, css

Meer websites en -applicaties

screenshot redesign homepage

Kassa redesign 2008

Redesign consumentenportal

screenshot videopagina

HumorTV redesign 2008

Videoportal en digitaal tv-kanaal