screenshot leveleditor

Leveleditor

screenshot level

Level

Game engine en leveleditor

Oplevering:
n.v.t. (eigen R&D project)

Privé R&D project: tilebased game in Flash (Actionscript 2). Het ging me er bij het bouwen niet zozeer om om echt een spel te maken, maar om te kijken hoe je een spel zou generiek mogelijk kan opzetten. De huidige levels zijn dan ook niet veel meer dan een verzameling van verschillende componenten. Naast het "spel" heb ik een uitgebreide leveleditor gebouwd, met onder andere tools voor drag & drop, zoomen, undo/redo, shortcuts etc.

bijdrage: ontwerp, flash, actionscript 2

Technische details

Ik heb geprobeerd functionaliteit zoveel mogelijk in aparte objecten vast te leggen, en afzonderlijk aan andere objecten te koppelen (loose coupling). Zo genereren alle tiles bijvoorbeeld events wanneer de player de tile binnenkomt of verlaat. Per tile-type kunnen aan die events acties gekoppeld worden, die runtime kunnen worden gewijzigd. Een zelfde principe is gebruikt voor de enemy's: ik heb een aantal zgn. EnemyAction-objecten gedefinieerd, die worden geactiveerd bij het raken van de player. Ook voor de besturing van de enemy's en player zijn objecten gedefinieerd die runtime kunnen worden gewijzigd. Met het oog op de flexibiliteie en uitbreidbaarheid heb ik bij het ontwikkelen geprobeerd zoveel mogelijk gebruikte maken van design patterns.

Meer games

screenshot level 1

Mind the gap

Multiplayer game